שמאי מקרקעין

ראשית מהו מקצוע שמאות המקרקעין, שמאות מקרקעין הוא מקצוע העוסק בהערכות שווי, בדרך כלל בהערכות של "שווי שוק", של נכסי דלא ניידי (נדל"ן).

המטרות העיקריות של שמאות המקרקעין:

  • חוות דעת חיצונית, המוזמנת על ידי מוסד פיננסי (בדרך-כלל בנק), לפני הענקת משכנתא או הלוואה אחרת.
  • כדי לקבוע את חבות היטל ההשבחהבמידה והורחבו זכויות הבניה או חלה השבחה אחרת.
  • לצורך הערכת שווים של מקרקעין הכלולים בדוחות הכספיים של חברות בע"מ.

וכעת לעינייננו, מיהו ומה תפקידו של שמאי מקרקעין. שמאי מקרקעין עוסק בהערכת שווים של נכסי מקרקעיןהערכה זו נחוצה במצבים שונים, למשל, כשמשקיע מעוניין לרכוש נכס מקרקעין הוא יכול ואף כדאי לו להעזר בחוות דעת שמאית להערכת שווי הנכס ונתוניו הפיזיים, התכנוניים והקניינים. או במקרה של שותפים או יורשים של נכס מקרקעין המעוניינים לפרק את השותפות. יש לזכור כי תחום הנדל"ן והבינוי בישראל הוא תחום מורכב, ובשנים האחרונות אף יותר מתמיד בשל שינויים רבים בתחום החקיקה והמיסוי ומחירי הדירות. בדיקת ליקויי בניה והערכת שווי נכס מידי שמאי מקרקעין מוסמך ומקצועי, יכולה רק לעזור לכם בעת ביצוע עסקת נדל"ן.

בנוסף, יש לציין שלעיתים שמאי המקרקעין יכול להפוך עבורך את הקערה על פיה ולהציל אותך מלשלם כסף רב על נכס שלא מצדיק זאת. שהרי עסקאות הנדל"ן הם העסקאות המשמעותית ביותר שיזמים, עסקים ואנשים פרטיים עושים בחייהם. התנהלות לא נכונה מול המוכר או הקונה היא בעלת השלכות מרחיקות לכת על העתיד הפיננסי והכללי של אותו רוכש או מוכר. במקרה וכבר בחרת להעסיק שמאי מטעמך הוא יבצע הערכת שווי הנכס ואף יבצע בדיקה מקיפה של טיב עסקת הנדל"ן. שמאי המקרקעין יכול אף ליצגך מול הרשויות המקומיות בכל הקשור להיטל השבחה למשל ואף לייצגך במהלך משא ומתן בעסקה כזו או אחרת. היתרונות הכלכליים הרבים וכאבי הראש שנחסכים מאיתנו כאשר אנו לוקחים איש מקצוע מוסמך שווים כל שקל ועדיף לא לחסוך אותם.

יש לזכור כי קבלת הרישיון לעסוק כשמאי מקרקעין מותנית בהשכלה אקדמית ועמידה בכל הבחינות של מועצת השמאים וסיום תקופת התמחות בת מינימום שנה.

אנו ממליצים בחום להתייעץ עם שמאי מקרקעין מומחה ובעל ותק בעסקה החשובה של חייכם.