בדק בית תביעות ביטוח

בדק בית תביעות נגד חברות ביטוח

והידועה לכולם. חברות הביטוח נוטות לנסות ולהקטין את ההוצאות הנגרמות להם בגין אירוע ביטוחי, וזאת ע"פ רוב על חשבון המבוטח. חברתנו מתמחה בביצוע חוות דעת העוסקות בעבודות שיפוצים שבוצעו מטעם חברות הביטוח במקרים מסוג זה.

 

המקרים השכיחים ביותר הינם:

● נזק מבנה בעקבות נזילות מים מצנרת.

● נזק מבנה בעקבות שירפה.

נזק למבנה שנגרם בעקבות שריפה:

הנזק היכול להיגרם לדירה, בית או מבנה אחר כתוצאה משריפה מתחלקים לשתי קטגוריות עיקריות:
החלק הראשון הינו הנזק שנגרם כתוצאה מן השריפה עצמה. בנוסף לנזקים הנגרמים לתכולת המבנה נגרם בדרך כלל נזק ישיר למבנה עצמו. במקרים של שריפות קלות הנזק יכול להיות קל לתיקון, אך במקרים של שורפות קשות יותר, בהחלט יתכן שיגרם נזק בלתי הפיך לשלד המבנה או שהתיקונים יצריכו ביצוע עבודות חיזוקים מקיפות.
החלק השני הינו נזק הנגרם כתוצאה בעבודות הכיבוי. המים המשמשים לכיבוי השריפה גורמים נזקים לחלקים במבנה שלא נפגעו מן השריפה עצמה. יתכנו מקרים שבהם שריפות קלות יחסית גרמו בעקיפין נזק גדול למבנה ולתכולה עקב פעולות הכיבוי. הנזקים השכיחים הינם מים שחודרים למערכות החשמל והתקשורת ומים המחלחלים לשכבת מצע החול אשר מתחת לריצוף. במקרים מסוג זה, התיקון צריך להיות מקיף ביותר, עד כדי עקירת הריצוף והחלפתו ועבודות מקיפות במערכות החשמל.

נזק למבנה שנגרם בעקבות נזילות מים:

גם נזילת מים פשוטה מצנרת דולפת יכולה לגרום נזקים גדולים לדירות מגורים. הנטייה של חברות הביטוח הינה לתקן את מקור הנזילה עצמה ולהתעלם מהנזק שנגרם למבנה, שזהו בדרך כלל עקר הנזק. נזילת מים מצנרת העוברת מתחת לריצוף, תגרום להרטבה של מצע החול אשר מתחת למרצפות. במידה ודליפת המים נמשכת זמן רב (יתכנו דליפות קטנות אשר מורגשות רק לאחר זמן רב , כשהנזק כבר מורגש), יכולה להרטיב שטחים גדולים של ריצוף. התוצאה הינה שקיעות של משטחי הריצוף, כתמים על גבי אריחי שיש או טרצו, כתמי רטיבות על הקירות, ריקבון במשקופי דלתות פנים, רטיבויות בתקרת הדירה בקומה שמתחת, חדירת מים למערכת החשמל, ריקבון בארונות עץ, לחות גבוהה בדירה וכדומה. במקרים כאלה, אין להסתפק בתיקון מקומי של הצנרת הדולפת אלא לתקן את הנזק המקיף שנגרם וכן להחליף קטעים שלמים של צנרת במטרה למנוע הישנות המקרה בעתיד באותו האזור.

טרמינל בדק בית

נזק למבנה שנגרם כתוצאה מאירוע ביטוחי אחר

במהלך השנים נתקלנו במקרים שונים שבהם נגרם נזק למבנה כתוצאה מתאונה (לדוגמא רכב שפגע בעמוד בטון או קיר), כתוצאה מרוחות או גשמים עזים (הצפות מים ואלמנטים של מבנה שנתלשו מן הקירות החיצוניים) וכדומה. מקרים אלה הינם נדירים יותר ומשתנים בהתאם לנסיבות השונות.

בכל אחד מן המקרים הנ"ל שבהם חברת הביטוח אינה מבצעת תיקונים בהיקף מלא, יש להכין חוות דעת הנדסית, שבה יפורט הנזק שנגרם ותכלול הערכה כספית של ההיקף האמיתי של הנזק. בשלב ראשון, חוות הדעת מועברת אל חברת הביטוח לצורך קבלת תגובה. בחלק גדול מן המקרים, כשחברת הביטוח מבינה שלפניה עומד לקוח העומד על שלו, מבוצעים על ידה תיקונים בהיקף הנדרש או שניתן פיצוי כספי. במקרים נדירים יותר, נדרש להגיע לערכאות משפטיות ובמקרים אלה, חוות הדעת מהווה "חוות דעת מומחה" הקבילה בבית משפט והבסיס של כתב התביעה.