בדק בית יסודות

צוות בדק בית מקצועי אמור לבדוק מספר נושאים כאשר הוא מבצע את הבדיקה. בין היתר, נבדקים יסודות הבית ע"י מהנדס בניין מוסמך. מצויד בתכניות המבנה, מהנדס הבניין בודק את יסודות הבניין כדי לבדוק האם קיימים ליקויים.

אם נמצאו ליקויים ביסודות המבנה, ייתכן שהם קיימים מאז הקמתו או נוצרו עם הזמן, עקב מספר סיבות. הליקויים יכולים להתבטא בסדקים עמוקים בקירות או בעמודי התמיכה של הבניין, בגג המבנה ועוד. צוות הבדיקה של בדק הבית יגיש לכם דוח מפורט על הליקויים שנמצאו וגם המלצות לתיקון של המצב.

במקרה של בדק בית של דירה יד שנייה, הבדיקה עשויה להוביל להחלטה האם לקנות או לא את הדירה.