ליקויי בניה במבנים

האם ניתן לתקן את כל הסוגים של ליקויי בניה?

ליקויי בניה כתוצאה מעבודה רשלנית של קבלן חברת טרמינל

האם אתם בטוחים שהמבנה בו העסק שלכם שוכן הוא תקני וכי אין בו ליקויי בניה?
ליקויי בנייה עשויים להיות קוסמטיים בלבד אך למעשה, ליקויי בניה שנראים כאילו הטיפול בהם יצריך רק קצת טיח וצבע, כולים להצביע על בעיה מבנית משמעותית  הקשורה לחוסר התאמה בין התכניות והמפרט לביצוע,  או אי עמידה בתקנים או על ביצוע רשלני ושימוש בחומרים ירודים. כמובן שגם בלאי ותחזוקה לקויה אחראיים על היווצרותם של ליקויי בניה.

אנחנו רגילים לחשוב כי ניתן לתקן ליקויי בניה, אך לא כל הסוגים של ליקוייה בניה הם ברי תיקון.
חשוב לדעת כי קיימים ליקויי בניה שלא ניתן לתקנם. ליקויי בניה כאלו גורמים לירידת ערך הנכס ובמקרים מסוימים, ניתן לקבל פיצוי מהקבלן בגינו.
פעמים רבות מוזמנת טרמינל לאיתור ליקויי בניה במבני ציבור, גני אירועים ובנייני משרדים, על מנת לתת חוות דעת מקצועית בכל הנושא של ליקויי בניה. ממצאי ביקורת מבנים מגוונים ונעים  בין סדקים שטחיים ליקויי בניהשלא ניתן לעשות אתם כלום ועד סדקים המחלישים את עמידותו של המבנה.

דוגמה טובה לכך היא בדיקת ליקויי בניה שנעשתה על ידינו עבור גן אירועים העוברים בו מדי יום מאות ואלפי אנשים.

 

בבדיקה לאיתור ליקויי בניה התגלה כי עבודתו של הקבלן יצרה ליקויי בנייה, הנובעים מרמת ביצוע רשלנית ובלתי מקצועית, ואי עמידה בתקנים ובתכניות העבודה.

 

ליקויי בניה אלו אינם ניתנים באופן מעשי לתיקון (למעט אחד), דבר הגורם לירידת ערך הנכס:

סדק אנכי בין אלמנטי בטון ובנייה. הסדק נגרם עקב אי ביצוע "שטראבות"  ו/או עקב אי יציקת מילוי בטון לתוך המרווח שבין שני האלמנטים, המשפרים באופן משמעותי את הקשר בין האלמנטים ומונעים סדיקה.

סדקים בקירות – היעדר חיבור כנ"ל מצביע על ליקויי בניה המחלישים במידה מסוימת את המבנה ואת עמידותו ברעידות אדמה

ומנוגד לדרישת תקנה 5.02 ב' לתקנות התכנון והבנייה, על פיה "שלד יתוכנן וייבנה באופן שתימנע פגיעה כלשהיא במצבו התקין של הבניין, לרבות התהוות מצב גבולי".

היעדר חיבורים כנ"ל אותרו במקומות נוספים במבנה.
סביר כי מצב זה ייצור ליקויי בניה חדשים בדמות סדקים נוספים. בנוסף, במבנה הבטון של חדר חתן כלה, אותרה עקמומיות בולטת בפני המעטפת.
לטענת המזמין העקמומיות הנ"ל הייתה גדולה הרבה יותר, אך היא תוקנה בחלקה באמצעות טייח מטעמו לאחר פעולות מרובות של מילוי ויישור הבטון על גבי רשתות חיזוק וגרמה למזמין לתוספת ניכרת בהוצאה הכספית. ליקויי בניה אלו נגרמו עקב עבודת טפסנות לקויה, שלא העניקה תמיכה ראויה לבטון בעת יציקתו, והם מנוגד למתחייב עפ"י תכניות המבנה על פיהן כל קווי היוצר של המעטפת הנם ישרים.
ליקויי בניה אלו אינם ברי תיקון באופן מעשי כיום ונגרמת ירידת ערך למבנה.