ביקורת מבנים

תהליך הבניה הינו תהליך יצירתי, אך הוא תהליך מורכב ומסובך הכרוך במספר שלבים ודורש תיאום ושיתוף פעולה של בעלי מקצוע רבים. בדיוק מסיבה זו בטרם רוכשים דירה חדשה כמו גם במקרה שרוכשים דירה "יד שנייה" או לאחר שיפוץ מבנים – יש הכרח לערוך ביקורת מבנים, באמצעות איש מקצוע מיומן.

ממש כשם שסופר שהשלים את ספרו, זקוק להגהה, כך גם דירות ומבנים דורשים פיקוח וביקורת. פיקוח על הבנייה נערך כבר בעת הבנייה, אך לא כולם יודעים שקיים צורך אמיתי בעריכת ביקורת מבנים גם לאחר שהושלמה הבנייה. במהלך הבנייה ישנה ביקורת פנים מטעמו של הקבלן, בעוד שלאחר סיום הבנייה מוטב להשתמש בשירותים חיצוניים להערכת איכות המבנה. רק גורם מקצועי, חיצוני ובלתי תלוי יוכל להעריך באופן אובייקטיבי את טיב המבנה ולספק בדק בית יסודי ונטול פניות.

 

מדוע צריך ביקורת מבנים ?

הזכות לערוך ביקורת מבנים מהוגנת בחוק מכר דירות סעיף 7א שגורס כי זכותו של כל רוכש דירה לערוך בדק בית, גם במקרה שכבר נחתם חוזה עם קבלן או מוכר הדירה. אם כן, גם במקרים שבהם נרכשה דירה או מבנה, חדש או ישן, יש לקונה את הזכות לערוך ביקורת בניה מקצועית ולדרוש תיקון הליקויים.

אנשים רבים שבויים בהנחה כי קניית בית חדש מבטיחה באופן אוטומטי – בית תקני ונטול פגמים. הנחה זו מובנת אך אינה משקפת את המציאות נכוחה. לא פעם ביקורת מבנים מקצועית מגלה ליקויי בניה חמורים ואלה יכולים לנבוע מכמה סיבות: ניסיונות מטעם הקבלן לחסוך, פיקוח בנייה לוקה או רשלני, תכנון לוקה, גימורים ברמה ירודה, שימוש בחומרים זולים ולא איכותיים, סטייה מן התקנים המותרים בחוק וכו'.

על כן , לא פעם אנשים רוכשים דירות חדשות תוך שהם סמוכים ובטוחים כי בצעו את עסקת חייהם אך אינם מודעים כלל לעובדה כי המבנה או הדירה לוקים בפגמים, ליקוי בניה וכשלים מבניים.

 

ביקורת מבנים – מטרות ותקנות

ביקורת מבנים תכליתה לספק תמונה שלמה ומעמיקה אודות מצבו הנכס. בדיקת בית או בדיקת דירה על ידי אנשי מקצוע תחשוף בפני הרוכש או השוכר את הליקויים הקיימים בנכס, ליקויים אשר לא תמיד גלויים לעין. כשלים שחשיפתם דורשת ידע מקצועי ובעל מקצוע מיומן.

ביקורת מבנים נערכת על ידי בודקים מקצועיים. בדיקה מקצועית תבדוק תקינות הבנייה על פי כמה פרמטרים: בהתאם למכון התקנים (מת"י), בהתאם לתקנות הג"א וחוק המכר, בהתאם לנורמות מקצועיות וחוקי הבניה, תקנות ה.ל.ת (הנוגע להיבט התברואתי) ובהתאם לתוכניתה של הדירה ולמפרט הטכני של הנכס. בדיקות אלה יכולות להיערך הן כאשר מדובר בכניסה לבית חדש, הן במקרים בהם של רכישת דירה "יד שנייה", כמו גם לאחר שיפוץ או הרחבה. שימו לב, כאשר מדובר בדיירים שכבר נכנסו לדירה או לבית, ניתן לערוך ביקורת מבנים גם זמן מה לאחר הכניסה לנכס ועדיין יצטרך הקבלן או בעל הנכס לתקן את הליקויים לפי חוק.