בדיקה הנדסית

בדק בית – בדיקה הנדסית

חברת טרמינל, הינה אחת החברות הותיקות בארץ העוסקות בתחום ביקורת מבנים ובדק בית. לבודקי החברה עשרות שנים של ניסיון מוכח בבתי משפט שבמהלכם נבדקו אלפי יחידות דיור חדשות, ישנות ונכסים מסחריים שונים. בודקי החברה ממונים כמומחים מטעם בתי המשפט השונים ברחבי הארץ. החברה מספקת שירותים של בדק בית לדירות חדשות במהלך עבודות הבניה או במהלך תקופת אחריות הקבלן, בדק בית לדירות ובתים יד שניה (לפני רכישה), ביקורת מבנים לנזקים הנדסיים שונים, ביקורת מבנים לעבודות שיפוצים לקויות, בדיקת נזקים שנגרמו כתוצאה מעבודות בניה שבוצעו בסמוך (דירה שכנה או מבנה שכן), הערכת נזקים הנדסיים למבנים בעקבות אירוע ביטוחי לצורך תיקונים על ידי חברות הביטוח, בדיקות אקוסטיות למבנים, קביעת עמידות מבנים ברעידות אדמה ושמאות מקרקעין.
הרכוש המשותף של בנין מגורים כולל את כל האזורים הציבוריים של הבניין ובכלל זה חדר המדרגות,הגג, לובי הכניסה, חדרי שירות שונים, חניון, קירות החוץ והמערכות השונות שבמבנה.לחלקים נכבדים מן הבנין הינם אזורים שמרבית מדייריו אינם מגיעים איליו ולכן אינם מודעים כלל לבעיות ולליקויי בניה המצויים שם. בנוסף, המערכות בדרך כלל הינן מורכבות ולדיירים אין את הידע והניסיון לדעת אם הם תקינים והאם הם עומדים בדרישות התקנים של מכון התקנים הישראלי ובתקנות התכנון והבניה.חוות דעת מומחה הנדסי, העוסקת ברכוש המשותף, כוללת בדק בית של כל מרכיבי בניה זו ובה פירוט כל ליקויי הבנייה שנמצאו, הדרכים לתיקונים (במידת האפשר) והעלות הכספית לתיקונים. חוות הדעת קבילה בבית המשפט.

 

ביקורת טיב בניה בדירות חדשות

שירות בדק בית ניתן לביצוע בכל שלב משלבי הבניה ובמהלך תקופת האחריות שלאחר גמר הבניה. מטרת הביקורת הינה הן למניעה של ליקויי בניה במהלך היווצרותם, תוך כדי תהליך הבניה ו/או לצורך פניה לקבלן בכדי לבצע תיקונים או לצורך הגשה תביעה משפטית.

חוות הדעת נערכת על ידי בודקי בנין מומחים, הבקיאים ברזי התקנים והתקנות הרבים. חוות דעת זו קבילה בבית משפט כראיה משפטית. הניסיון קובע כי התמורה שמתקבלת בסופו של דבר בעבור ההשקעה הכספית הכרוכה בהכנת חוות הדעת, הינה מהותית ביותר.

 

ביקורת איכות במהלך עבודות בניה

חלק ניכר מן הליקויים לא ניתן לאבחון מלא לאחר שהבניה הושלמה או שמאוחר מדי לבצע תיקונים כלשהם בעלות כספית סבירה. אי לכך, כשמבצעים בדיקה אחת או סידרה של בדיקות תוך כדי מהלך ביצוע עבודות הבניה, עומדת האפשרות לאבחן מספר רב יותר של ליקויי בניה, לפנות לקבלן תוך כדי תהליך הבניה ולדרוש שיבוצע תיקון בטרם ימשכו עבודות הבניה. חוות הדעת מלווה בצילומים המתעדים את ליקויי הבניה בזמן היווצרותם.

חוות הדעת קבילה כחוות דעת מומחה בבית המשפט.

 

ביקורת טיב בדירות משומשות

בשנים האחרונות גברה המודעות בארץ לבדיקה לפני רכישה של בית או דירה שאינם חדשים. נוהג זה מקובל בצפון אמריקה ובאירופה, שם כמעט שלא מתבצעת עסקת נדל"ן מבלי שהנכס נבדק על ידי בודק בנין.

מרבית רוכשי הדירות אינם בקיאים בתחום הבניה ולכן אינם יכולים לאבחן מפגעים וליקויים שבודק מומחה יאתרם בנקל על סמך השכלתו, ניסיונו העשיר ומכשור מתאים.

 

בדיקת רטיבויות ואיטום

חדירת רטיבות כתוצאה מאטימה לקויה, עיבוי (קונדנסציה) או כתוצאה מדליפת מים מצנרת, הינה אחת הבעיות החמורות והמטרידות ביותר. גם במקרים שבהם התיקון אינו מסובך, הנזק שנגרם מסביב לאלמנטים אחרים של הבניין הינו גדול, וזאת בנוסף לעוגמת הנפש הנגרמת ולנזקים לתכולה.

בחלק ניכר מן המקרים, הרטיבות עוברת מיחידת דיור אחת לשכנה, כך שהתיקון לעצירת חדירת הרטיבות צריך להיות מבוצע בנכס אחד ואילו התיקון לנזקים מבצוע בנכס הצמוד לו. במקרים מסוג זה, אם מדובר בדירה חדשה, מאחריות הקבלן לבצע את התיקון בשתי הדירות, אך אם מדובר בדירה במבנה ישן, אחריות לתיקון מוטלת על בעל הנכס שבו מקור חדירת המים.

 

בדיקות אקוסטיקה

מעבר רעשים מתוך חללים שונים באותו המבנה (בין דירה אחת לשכנה, בין חדר מכונות לדירה צמודה), בין חללים שונים באותה יחידת דיור או רעשים המגיעים למבנה מהסביבה הקרובה (תנועת מכוניות, מטוסים או רכבות), הינן אחת הבעיות הנפוצות בבניה בארץ. אמנם קיימים תקנים רבים שפורסמו על ידי מכון התקנים הישראלי וכן דרישות שונות בתקנות התכנון והבניה ובתקנות מקומיות של רשויות עירוניות שונות, אך בפועל, חלק ניכר מהם אינו נאכף ואינו מיושם על ידי קבלנים. התוצאה הינה מטרד קבוע הנמשך לאורך שנים. במרבית המקרים, בכדי לתקן את הליקוי דרושים תיקונים מקיפים שעלותם הכספית גבוהה מאוד ובמקרים אחרים לא ניתן כלל לתקן ואף לא לשפר את המצב הקיים.

 

בדיקת עבודות שיפוצים

מרבית קבלני השיפוצים בארץ, אינם מיומנים ואינם מכירים כלל את התקנים שמפורסמים על ידי מכון התקנים הישראלי ואת תקנות התכנון והבניה. לחלק ניכר מהם אין כלל רישיון לעסוק בעבודות שיפוצים, על אף שהחוק דורש רישיון כזה. התוצאה הינה שוק פרוץ ופרוע שבו נפגעים בעלי נכסים רבים אשר ביצוע עבודות שיפוצים במיטב כספם ומגלים בסופו של דבר כי רמת ביצוע העבודות נמוכה ביותר, גימור לקוי, רטיבויות, נזילות, מרצפות שוקעות ועוד. במקרים חריגים יותר התברר כי הקבלן נעלם במהלך ביצוע העבודות כשבכיסו מרבית הכסף ששולם לו לביצוען.