ליקויי בניה בדיקת דירה

בדיקת דירה מורכבת מתחומים שונים העשויים להכיל ליקויי בניה. ליקויי בניה  אלה מעידים על מצבה ההנדסי של הדירה ועשויים להוות הוראות ביצוע לקבלן או במקרים בהם לא ניתן לתקן את ליקויי הבניה
לגרום לירידת ערכה.

צפו לפני הפירוט בעדות של אחד מלקוחותינו

 

בדיקת דירה לאיתור ליקויי בניה מסתמכת על:
1. "התקנות" – תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל – 1970, התוספת השנייה.
2. "הל"ת" – הוראות למתקני תברואה, תש"ל – 1970, אשר מכוח תקנה מס' 1 בתקנות הנ"ל.
3. "התקן"- תקנים ומפרטים של מכון התקנים הישראלי.
4. מחירון "דקל" מעודכן.
5. ביקור במבנה.

איזה ליקויי בניה עשויים להתגלות בהליך בדיקת דירה ?
נציג דוגמאות של ליקויי בניה בהמשך הדף, מובאות החוק עליהם מתבססת הביקורת
מה יש על איש מקצוע לעשות בכדי לתקן ליקויי בניה אלה
וכן את עלות התיקון.
אתם מוזמנים בכל שלב ליצור איתנו קשר
לשאלות והזמנת בדיקת דירה

 

בדיקת דירה – ליקויי בניה עבודות אלומיניום

וזאת בניגוד ל:
ת"י 4068 חלק 1: חלונות ותריסים המותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום סעיף 4.1 "לא תהיה חדירת מים לעברו הפנימי של הקיר, לא דרך חלון מותקן ולא דרך ההיקף החיצוני של מוצר מותקן"

בדיקת דירה עשויה לגלות ליקויי בניה במסגרות הנובעים מ:
הברזל לא נצבע כראוי, לא חוסם מפני קורוזיה, הריתוך לא נעשה בצורה "נקייה" כך שהוא נראה טוב ואינו עשוי לפגוע בדירי הבית.

בדיקת דירה מוצאת מגוון רחב של ליקויי בניה בתוכם:
אריחים לא אחידים, רובה לא מושלמת, שברים במרצפות בדוגמא מתוך דוח בדק בית תוכלו לראות עוד ממגוון זה וכן עלויות:

 

ריצוף קרמיקה שקע ביציאה מסלון לחצר, 10 מ"ר.
14 אריחים פגומים בדירה.
2 אריחים שקעו בחדר שינה ליד הסלון.
פנל שבור בפרוזדור שירותים.

נדרש:
1. לסלק הריצוף הקיים בזהירות ע"מ להשתמש באריחים לתיקון בתוך הדירה, להדק התשתית ולרצף מחדש באריחים דומים לאלה שפורקו, 10 מ"ר לפי 250 ₪  (2,500 ₪ ).
2. לפרק ולסלק האריחים הפגומים ולרצף במקומם את האריחים שפורקו מהמשטח ביציאה מסלון לחצר, 14 יחידות לפי 50 ₪  (700 ₪ ).
3. להחליף האריחים ששקעו, 2 יחידות לפי 50 ₪  (100 ₪ ).
4. להחליף הפנל השבור (50 ₪ ).

 

להלן דוגמא של ליקויי בניה שנמצאו בעת בדיקת דירה:
דלת פגומה בחדר שינה ליד הסלון.
עיניים במשקוף חדר שינה הקרוב לסלון.
חלודה על צירי ארון מטבח.
זאת בניגוד:
ת"י 23 מכללי דלתות עץ
נדרש:
1. להחליף הדלת הפגומה  (800 ₪ ).
2. לקדוח העיניים, לסתום בפקקי עץ ולצבוע המשקוף  (400 ₪ ).
3. לזמן נגר דלתות לתיקון הליקוי (150 ₪ ).
4. להחליף הצירים החלודים (300 ₪ ).
עלות:  1,650  ₪