יד שניה

טרמינל בדק בית פיתחה במהלך השנים מודל עבודה אשר מוודא מעל לכל ספק, כי דו"ח בדק בית יד שניה יהיה מסמך בעל תוקף העומד למבחנים המשפטיים החמורים ביותר.

תוכלו לראות בסרטון המצורף בודק של חברת טרמינל בדק בית  מסביר על בדיקות ראשוניות של דירה יד שניה.

איך הצלחנו לפתח את הפטנט – דו"ח בדק בית יד שניה ?

בודקי ומנהלי החברה קיבצו למסמך אחד – דו"ח בדק בית יד שניה, את מגוון ליקויי הבניה הנמצאים בדירות יד שניה, אליהם הוסיפו את תקנות וחוקי הבניה וכן את העלויות הנקובות העדכניות של חומרים הנדרשים בכדי לבצע כל תיקון.

התוצאה היא פטנט רשום שלנו, הצ'ק ליסט – דו" בדק בית יד שניה.
כשנגיע אליכם בקשו לראות אותו תוכלו להתרשם משילוב של פירוט ליקוייה בניה על פי תחומים, מובאות חוק מצורפות וכן עלויות על פי כמויות.
בכל סעיף וסעיף של דו"ח בדק בית יד שניה( יש כ- 250 ליקויי בניה נפוצים בדירות יד שניה) נותר מקום לסיכום בנקודה על ידי הבודק.

על אילו חוקים נסמך דו"ח בדק בית יד שניה

1.תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל-1970.
2.חוק מכר (דירות) תשל"ג- 1973.
3. הוראות למתקני תברואה (הל"ת) התשמ"א- 1970 ,ועדכונים משנים מאוחרות יותר.
4.חוק החשמל תשי"ד (1954 ) ונספחי תקנות משנים אחרות.
5.תקנים ומפרטים של מכון התקנים הישראלי.

בדק בית יד שניה נעשה בד"כ בשני מקרים :

 לקוחות המבקשים לקנות דירה יד שנייה ולפני הקניה מבקשים לדעת האם קיימים ליקויי בניה מהותיים – ליקויים הנדסיים המסכנים את יושבי הבית, ליקויי בניה הנובעים מבלאי טבעי של הנכס אוו ליקויי בניה אסטטיים הפוגמים במראה הנכס.
 לקוחות שערכו שיפוץ בביתם ואינם מרוצים מתוצאותיו.

מה כולל דו"ח בדק בית יד שניה:

דו"ח בדק בית יד שניה בודק את טיב הדירה ביחס ל:
תקנים ותקנות הבניה בעיקר בהיבטים הטכניים, ההנדסיים והאדריכליים.
דו"ח בדק בית יד שניה אינו מתייחס להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות שונות כגון עירייה, טאבו מנהל מקרקעי ישראל וכו' וזאת אלא אם כן צוינה אי התאמה כזו באופן מפורש.

הבדיקות בעיקרן הינן ויזואליות, לגבי ליקויי בניה שניתן לאתרם, יתכנו ליקויים נסתרים שלא ניתן לאתרם כיום.
יתכן בהחלט שבעתיד יופיעו סדקים ו/או רטיבויות בנכס אשר לא קיימים במועד הביקור, ולכן אינם נכללים בחוות דעת זו. אל דו"ח דבק בית יד שניה מצורפים תצלומים שצולמו על ידי במהלך הביקור בנכס. תצלומים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מחוות הדעת.

מי מבצע בדק בית יד שניה

דו"ח בדק בית יד שניה הוא דו"ח בעל תוקף משפטי לכן על החתום עליו להיות נכון להעיד בבית משפט וכן להגן על הדו"ח בפני בודק המייצג את קבלן השיפוצים או בעלי הדירה.

בחברת טרמינל בדק בית אנו מקפידים
כי הבודקים המבצעים את בדק בית יד שניה, הם מומחים ובוררים בפני בית משפט, כך אנחנו מוודאים כי מעבר לכך שדו"ח בדק בית יד שניה הוא בעל מבנה חזק מאוד וקשה לערעור, המבצע את דו"ח בדק בית יד שניה יהיה בעל ניסיון רב ויכיר את החוקים והתקנות על בוריין.

איזה ליקויי בניה ניתן למצוא בדו"ח בדק בית יד שניה
נציג בפניכם ליקויי בניה אופיניים לאחר שיפוץ דירה ודוגמאות מתוך דו"ח בדק בית יד שניה:

ליקויי בניה בצבע – דו"ח בדק בית יד שניה

צביעה לקויה של מלבני הדלתות וכן גימור החיבורים במשקופים בניגוד לנדרש. ביצוע העבודות נעשה שלא עפ"י כללי מקצוע מקובלים הבאים לידי ביטוי במפרט הכללי לעבודות בנייה סעיף 11041, ציטוט:

הצביעה עצמה תבוצע במספר שכבות. עובי שכבת הצבע יתאים לדרישת המפרט המיוחד. יש לבחור בגוונים שונים לכל שכבה ושכבה, על מנת שאפשר יהיה להבחין ביניהן.

שכבות המרק תהיינה דקות מאוד ואחידות. כל שכבת מרק וכל שכבת ביניים של צבע תלוטש היטב בנייר זכוכית, עד לקבלת רקע מתאים לשכבה הבאה מעליה. שכבות הגמר תבוצענה אך ורק בתנאים אקלימיים מתאימים. הצבע יהיה ללא בועות אויר, סימני נזילה, סימני מברשת וכיו"ב. קווי הפסק או קווי מפגש של שני

צבעים בגוון שונה, יהיו ישרים וברורים.

שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק לאחר סיום כל יתר העבודות הכרוכות בהקמת המבנים, וזאת בתנאים אקלימיים מתאימים, באוויר יבש וחופשי לחלוטין מאבק. אין לבצען במזג אויר שרבי, לח או גשום, אלא באישור המפקח.

סעיף 11042, ציטוט:

יש לנקות היטב את המשטחים ולייבשם. יש להוציא סיקוסים רופפים ולמלא החורים במרק או בחומר מתאים אחר. ראשי מסמרים. יילחצו פנימה ויכוסו במרק. המשטח ילוטש היטב לפני שכבת האינפרגנציה. כל עבודות ההכנה יבוצעו לפני מריחת מוצרי העץ בשמן יסוד בבית המלאכה.

השמן יהיה שמן סינתטי המיוצר במיוחד למטרת אימפרגנציה או שמן פשתן מבושל, מדולל ב- 25% טרפנטין. היישום ייעשה במברשת או בטבילה, אך לא בהתזה. יש להמתין לייבוש מלא על פי הוראות היצרן (לא פחות מ- 3 ימים).

הופיעו הפגמים הבאים:

א. סימני הברשה.

ב. לא בוצעו תיקונים לפגמים בעץ ע"י מילוי שפכטל ושיוף, לפני ביצוע הצביעה.

ג. נזילות צבע.

לצורך התיקונים יש לבצע תיקוני שפכטל, שיוף עד לייסוד וצביעה חוזרת. (3 מלבנים x 150 ₪/יח' = 450 ₪)

ליקויי בניה בטיח פנים – דו"ח בדק בית יד שניה
לא הותקנו סרגלים ממתכת או p.v.c בפינות של קירות ומסביב לפתחים בכל האזורים בדירה. עקב כך, נוצרו סטיות בפינות (גליות), וזאת בניגוד לנדרש ע"פ תקן ישראלי ת"י 1920 חלק 2, (טיח – מערכות טיח באתר), סעיף 2.2.2, ציטוט:

סרגלים

סרגלי מתכת בפינות וסביב לפתחים יהיו עשויים פח פלדה מחורר מעורגל בקר מסוג

G 2PO Fe לפי התקן האירופי 1991–10142 EN, עם ציפוי אבץ בטבילה חמה 275 Z לפחות, או פח שקיל מבחינת התכונות המכניות והעמידות בפני שיתוך. עובי הפח לא יהיה קטן מ 0.75 מ"מ.

ניתן להשתמש בסרגלים עשויים חומר אחר כגון סרגליp.v.c , בתנאי שיתאימו למטרה זו ויהיו עמידים בתנאי הסביבה.

וכן עפ"י סעיף 4.7.1 בתקן:

המתכנן יספק למבצעים סרטוטים של פרטי הגימור ומיקומם במבנה בהתאם לנדרש בתקן הישראלי 1547 חלק 2. פרטים אלה יכללו: סרגלי מתכת בפינות וסביב הפתחים, מישקי התפשטות (10), כרכובים, שיפוע כרכובים והגנתם, אפי מים, פרטים סביב חלונות ודלתות, חיבור אל קורות מסד, וכן מפגש של המערכת עם חומרים אחרים, כגון: פרטי גמר במגע עם פני קרקע סיפיים, פרטי מפגש בין חגורות גג לגג או לגגון.

יש לסתת טיח קיים ולהתקין סרגלים, כולל תיקוני טיח חוזריםכ- 30 מ"א100 ₪/מ"א = 3,000 ₪.

ליקויי בניה באינסטלציה – דו"ח בדק בית יד שניה
באמבט התרמופלסטי אשר מותקן בחדר הרחצה, קיימים פגמים (שברים ושריטות) אשר היו ע"פ טענת הדיירים גם בזמן מסירת הדירה לידיהם. הליקוי אסור ע"פ מפרט מס' 418 של מכון התקנים הישראלי, סעיף מס' 106, ציטוט:

לא יהיו באמבט סדקים, נפיחויות, התקלפויות או פגמי צורה אחרים העלולים לפגוע בקיימותו או בשמישותו.

המפרט מחייב וזאת עפ"י תקן 1205.0, סעיף 1.1.3, ציטוט:

חלות תקנים ומפרטים ישראליים:

נוסף על דרישות תקן זה חלים על התקנת מתקני התברואה, אבזריהם והתקני העזר שלהם, התקנים
הישראליים ומפרטי מכון התקנים הישראלי המפורטים בנספחים א' ו- ב'.

יש לפרק ולהחליף את האמבט. (2,000 ₪)

ליקויי בניה כלליים – דו"ח בדק בית יד שניה
קיים חשש שלא בוצעו חגורות בטון לקישור ולחיזוק מחיצות פנים באזור מעל דלת הכניסה לחדר האמבטיה ולחדר ההורים. במקום שבו אמורה להיות החגורה ישנם סדקים. גם אם בוצעה החגורה, הסדקים מעידים על כשל בביצוע. תפקיד החגורה הינו לקשר בין המחיצות בזמן רעידות אדמה. הופעת הסדקים מעידה על כך שלא בוצעה חגורה או שהיא בוצעה באופן פגום כך שהיא לא תמלא את יעודה.

הדרישה לביצוע חגורה מופיעה בסעיף 400 בתקן 413 (תקן רעידות אדמה), ציטוט:

סעיף 400.1 – הקירות והמחיצות הבנויים לבנים וחומרים אחרים, יוקשחו באמצעות חגורות אופקיות ואנכיות העשויות בטון מזוין או פלדה. המרחק בין החגורות לא יעלה על 5 מ'. שטח פני ספני הקיר הנוצרים בין חגורות אלה, לא יעלה על 20 מ"ר, ואורך האלכסון שלהם לא יעלה על 50 פעם עובי הקיר או עובי המחיצה.

סעיף 400.2 – בכל קומה תהיה לפחות חגורה אופקית אחת שתקשור את הקירות והמחיצות הבנויים. הזיון המינימלי של חגורות אלה יהיו שני מוטות בקוטר 6 מ"מ המעוגנים היטב. קורה היצוקה על קיר או על מחיצה לאחר בניתם ומהווה חלק של התקרה, יכולה לשמש כחגורה אופקית.

וכן עפ"י תקן ישראלי ת"י 1523 חלק 1 (קירות בני: קירות לא נושאים), סעיף 4.3.1.1:

מיקום החגורות:

יש לתכנן חגורות בקירות במקומות אלה (ראו גם נספח ב):

א. מעל לפתחים ומתחת להם (ראו פירוט בסעיף 4.3.2).

ב. בצידם העליון של קירות המגיעים לתקרה לא-קשיחה, או שאינם מגיעים עד לתקרה.

ג. במקומות שבהם נדרש לחלק את גובה הקיר בשל מידותיו; לא נדרשות חגורות בקירות חוץ המתאימים לנקוב בסעיף 4.2.2.1 ובמחיצות המתאימות לנקוב בסעיף 4.2.2.2.

ד. בכל המחיצות באזורים שבהם 0.15 ≥ Z לפי הנקוב בתקן הישראלי ת"י413 (Z מקדם תאוצת קרקע אופקית חזויה); החגורות יימשכו לכל אורך המחיצות האלה ותחתיתן תהיה בגובה כ- 2.10 מ' מעל פני הריצוף המתוכנן.

בקומות מיוחדות (ראו סעיף 4.3.3) בעת קביעת גובה לחגורה הנמצאת מתחת לפתח יש להתחשב בסף שיחפה אותה (טרצו "מוזאיקה", אבן וכדומה).

יש לפרק את החלק העליון של הקיר ולבנותו שנית. (2 מ"ר x 650 ₪/מ"ר = 1,300 ₪).