ליקויי בנייה

ליקויי בנייה הם חוסר התאמה שבין תכנון המבנה לבין ביצוע בנייתו בפועל. כל קבלן מחויב לעקוב אחרי התקנות, שימוש בחומרי בנייה מוסכמים וחוקים שלפיהם יש לבנות את המבנה. מפרט המבנה מצורף כנספח לחוזה המכר של נכס וכאשר יש סממני ליקויי בנייה גלויים וסמויים, על הקבלן לתקן ליקויים אלה בתוך תקופות אחריות.

מהי תקופת הבדק?

תקופת הבדק היא תקופת אחריות שהקבלן נותן לרוכש דירה, הנעה בין שנה לשבע שנים מיום קניית הדירה. אחריות זו חלה על ליקויים באיטום הגג, שקיעת מרצפות, ליקוי בחיפוי פנים, נזקי צנרת ועוד. במהלך תקופה זו, אם הקבלן טוען כי ליקויי הבנייה לא נגרמו כתוצאה מעבודתו, חובת ההוכחה עליו. בין הליקויים הנפוצים ניתן למצוא בעיות בתשתית החשמל, בצנרת ובאיטום, בעיות ביציבות המבנה, תקרות נמוכות מדי, מסדרונות צרים מדי ועוד. ליקויים אלו עלולים לגרום לנזק במבנה, להוריד את ערך הדירה ואף לסכן את הדיירים.
מבחינה משפטית, לכל ליקוי בנייה יש תקופת אחריות לפי חוק מכר דירות. תקופה זו מתחילה ביום העברת הבעלות על הדירה לקונה.

למעשה, גילוי של ליקוי בנייה מהווה את תחילתו של תהליך מול הקבלן. תהליך כזה עשוי להיות ממושך ולא פשוט, כשהוא מלווה לעתים בהתנערות והתנגדויות מצדו של הקבלן.

אם התגלו ליקויי בנייה בבית החדש שרכשתם, החוק מעניק לקבלן אפשרות לתקנם כראוי מבלי לערב את רשויות החוק. הדבר הראשון שעליכם לעשות הוא לפנות אל הקבלן ולהתריע על הבעיה שנמצאה. במקביל, פנו למהנדס והזמינו בדיקה לנכס הקרויה – בדק בית. מדובר בבדיקה מקיפה שקבילה גם מול רשויות החוק בממצאים.

בסיום הבדיקה מתקבל דוח המונה את הליקויים. יש לשלוח לקבלן את הדוח המפורט תוך דרישה לתיקון. אם ברצונכם להיערך מראש לכל אפשרות עוד בטרם תקבלו את המפתחות לנכס החדש שלכם, מומלץ להזמין מראש מהנדס שייתן חוות דעת על מצב הדירה גם אם מדובר בנכס חדש לחלוטין מקבלן. אנו מקווים כי לא יהיה צורך בביתי משפט וכי כל התקלות בדרך יוכלו להפתר בנוחות הדדית.

בהצלחה