סדקים בדירה

תופעת הסדקים בקירות מתחלקים לשני סוגים. סדקים כמפגע אסתטי בלבד וסדקים המהוים ליקוי בנייה חמור. בעיית הסדקים יכולה להגרם בשל תזוזות של שלד המבנה. מדובר בליקוי מסוכן שמחייב תיקון מיידי. בעיית הסדקים בדירה היא אחד הסעיפים הנבדקים לפני רכישה כאשר מזמינים בדק בית למשל. המהנדס מוודא מה עומקם של הסדקים ומדוע הם החלו ומה התיקון הנדרש. חשוב לדעת, לפי חוק המחר במדינת ישראל, מחוייב הקבלן לתקן את הליקוי במידה והוא התרחש כחמש שנים מיום סיום הבניה.

ישנם מספר גורמים להיווצרות סדקים בקירות:

שינויים תרמיים, שקיעה ביסודות, בעיית רטיבות, נזילות, בעיות שלד, עבודת בניה רשלנית, שימוש בחומרים שטיב איכותם נמוך, עבודת בניה לא מקצועית, בידוד, טיפול לא נכון בבידוד של הגג ועוד.

חשוב לציין, רוב הסדקים לא נגרמים מעבודה רשלנית ומדובר בתופעה שקיימת כמעט בכל דירה.

סוגי הסדקים:

  • סדקים דקים על הקירות 
    הכוונה היא לסדקים הנמצאים על השכבה החיצונית של הקירות (טיח) אך לא פוגעים בקיר. אין להתעלם מהבעיה כי היא עלולה להחמיר.
  • סדקים עמוקים 
    סדקים עמוקים מהווים סכנה של ממש. מדובר בסדקים הקשורים לשלד המבנה. אלו סדקים המהווים ליקוי בניה חמור כתוצאה מעבודה רשלנית או טיפול לא נכון בחומרים וטיבם.  סדקים אלו נקראים "סדקים עובדים" מאחר והם נוצרים מתזוזות קלות של הבניין.אל תשכחו שאנחנו מדברים על חומרים "חיים". המבנה יושב על אדמה שבה קיימות תנועות ותזוזות.
  • סדקים חיצוניים
    הכוונה היא לסדקים שאנו רואים רק מחוץ למבנה ולא בתוך הבית. סדקים חיצוניים יוצרים בעיית רטיבות. יש לתקן במיידי ולאטום על מנת להמנע מהחמרה משמעותית.