בדק בית בדק בית ושמאות מקרקעין

נוהגים לעיתים קרובות לבלבל בין שמאות מקרקעין למושג בדק בית, על אף מקורו התנכ"י של מושג בדק בית, ושימושיותו בקרב העוסקים במכירה, קנייה והשכרה של נכסי מקרקעין.

בדק בית ושמאות מקרקעין – הגדרה

בבסיס הגדרתם, בדק בית ושמאות מקרקעין, נבדלים בחלק שלהם בתהליך ההערכה הכלכלית של נכס מקרקעין. בדק בית לעולם יעסוק אך ורק בליקויי בניה בנכס מקרקעין ועלות תיקונם, שמאות מקרקעין תשתמש בשיטות שונות למציאת "שווי שוק" של נכס מקרקעין. אחת מהשיטות של שמאות מקרקעין – גישת העלות, נשענת בחלקה, על הערכת שוויו הכלכלי של נכס מקרקעין, על בסיס בדק בית שנעשה וליקויי בניה שהתגלו.

בדק בית ושמאות מקרקעין – הבסיס החוקי

בדק בית ושמאות מקרקעין בישראל מעוגנות בחוקים ותקנות, שמאות מקרקעין על פי "חוק שמאי מקרקעין, תשס"א-2001", על ידי מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים ועל ידי לשכת שמאי מקרקעין. בדק בית על פי תקנות התכנון והבניה התשס"ה – 1965 וחוק התכנון והבניה על תיקוניו.

בדק בית ושמאות מקרקעין – דו"חות בדק בית המוגשים לשמאי מקרקעין

כפי שניתן לראות, בדק בית ושמאות מקרקעין אחוזים האחד בשני, לא ניתן לבצע שמאות מקרקעין ללא בדק בית מקדים לאיתור ליקויי בניה וההפך, לא ניתן להסתמך אך ורק על דו"ח בדק בית לאיתור ליקויי בניה ללא הערכת שווי שוק של נכס מקרקעין של שמאי מקרקעין. נציג את שיתוף הפעולה של בדק בית ושמאות מקרקעין בנקודה בה אותרו ליקויי הבניה והוערך הנזק לפני מסירת הדו"ח לשמאי מקרקעין:

לקריאת דוחות של חברת טרמינל בדק בית