ClickCease

פסקי דין

בדק בית ליקויי בניה

במהלך תהליך של בדק בית עשויים להתגלות גם ליקויי בנייה. את הבדיקה של ליקויי הבנייה במבנה עושה חברת בדק בית מקצועית על ידי אנשי מקצוע

קרא עוד

בדק בית מה בודקים

צוות מקצועי המגיע לתהליך של בדק בית, בודק מספר מערכות בנפרד. היקף הבדיקות וסוגן נקבע גם לפי הגיל והמצב של הבניין. למשל, יש הבדל בין

קרא עוד